Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://zabrodzie.naszabiblioteka.com zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
Telefon: +48 297571254 wew. 20
Fax: +48 297571254 wew. 23

E-mail: gbp@zabrodzie.pl
WWW: https://zabrodzie.naszabiblioteka.com
Adres korespondencyjny: ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2019-06-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa https://zabrodzie.naszabiblioteka.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

  • Ułatwienia na stronie internetowej
  • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Mapa strony

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Wiśniewska
e-mail: gbp@zabrodzie.pl
Telefon: +48297571254 wew. 21

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd ułatwiający wejście do budynku. Do lokalu biblioteki, która mieści się na piętrze zamontowane są schody. W budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi wewnętrznych na piętrze nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie skontaktować się z obsługą biblioteki, by zostać obsłużonym w korytarzu na parterze lub w pozostającym na parkingu samochodzie. Parter budynku nie posiada barier architektonicznych tu także mieści się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Aplikacje mobilne
brak

Zegar

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Biblioteka Narodowa

ACADEMICA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.